Satelitska fotografija područja između Krke i Zrmanje, snimljena sa NASA space shuttlea 17. septembra 1996. godine (sjever je gore). Slika cijelog područja sjeverne i srednje Dalmacije može se vidjeti ovdje ili na http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/EFS © NASA