Sl. 1 - Pod crkvom, gdje je nekad znalo biti i ujezerene vode