Sl. 16 - Pogled prema zapadu i brdima duboke Bukovice