Sl. 14 - Pogled prema sjeverozapadu i dubokoj Bukovici