Sl. 13 - Pogled prema glavicama Oštrik (365 m, najbliža i najniža) i Jagodnik (488 m, lijevo od Oštrika) te velebitskom masivu