Sl. 12 - Pogled prema sjeveru, planini Kom (1003 m), dolini Zrmanje (u daljini desno) i početku mokropoljske kotline