Sl. 11 - Pogled prema Vejnovićima. U daljini desno vide se Pađene, Oton i Debelo brdo. U prvom planu put za Babiće