Sl. 9 - Pogled prema istoku. U daljini vide se Kutlače, lijevo i malo bliže trafostanica iznad polja, uz lijevi rub Novo groblje