Sl. 6 - Malo bolji pogled prema selu. Napred Modrinići, u daljini škola, lijevo u ravnini sa školom kuće iznad polja