Sl. 5 - Pogled prema selu. U prvom planu su kuće Modrinića, iza u daljini, u sjeni oblaka, vidi se škola, a na horizontu Svilaja