Sl. 4 - Pogled prema jugoistoku. Lijevo se vide krovovi nekoliko kuća u Šimpragama, pravo i desno je prostranstvo Crnog krša