Sl. 1 - Pogled prema jugozapadu. Lijevo se vidi kanal novog vodovoda, a u daljini vodotoranj u Kistanjama