Sl. 7 - Ulaz u staro groblje, s ugrađenim stećkom (lijevo od vrata)