Sl. 10 - Stanica za autobus preko puta gostione, iza je kuglana. Kao što se vidi orasa kod kuglane više nema