Sl. 9 - Radučka gostiona na glavnoj cesti, poznata po dobroj i jeftinoj janjetini