Sl. 5 - Zgrada gdje je bila zadruga i pošta, zapaljena u zadnjem ratu