Sl. 28 - Plodne njive u Carigradu; u pozadini Provalije