Sl. 26 - Široko, područje uzvodno od mlina koje je prije probijanja Bilušića buka bilo pod vodom