Sl. 25 - Spomenik prominskom partizanu Đuri Šainu na livadi iznad Omčikusa mlina