Sl. 20 - Mlada šuma iznad brzaka pod Bilušića bukom