Sl. 19 - Bilušića buk (ili ono šta je od njega ostalo)