Sl. 18 - Sedre uz stazu od mlina prema Bilušića buku