Sl. 7 - Pokrivanje kuće Jovana (Joše) Radića Jukozovića. U prvom planu (slijeva): Stevo Burza, Boja Jukozovića (sestra Pere Jukozovića), Dara Radić ud. Samardžija (Jošina sestra), Duška Pere Bjelobrka (rođ. Radić) i Nikola Jukozović (Carićov, Jošin ćaća); otraga: Tode Jukozović, Dušan Jandresić (Jošin đed, tast), Stevan Radić (Stevanac Mitić, Dujilov ćaća), Milan Jukozović, Pero Jukozović, Jošo Jukozović, Petar Ljevaja, Nikola Radić (Čiča) i Jovo Bjelobrk (Ćubić). Slika je snimljena 1959. godine