Sl. 3 - Slijeva: Jovan Puača (drži unuka Jovicu), Nikola (Nikica) Puača, Lazar Puača, Vasilj Ljevaja (Baća), Pajo Puača, Milan Puača i Ivan Puača. Slika je snimljena 1972. godine