Sl. 2 - Stoje: Mara Puača, Đuka Puača sa sinom Dušanom u naručju, Lazar Puača, Đuka Puača ud. Dragola i Nikola (Nikica) Puača. Sjede: Dušan i Ilija Puača. Leže: Pero Dević (po kojem neki zovu trafostanicu kod skretanja za Puače), Sava Dević, Pajo Puača s malim Perom i Milan Puača. Sliku je snimio kninski fotograf rodom iz Radučića Luka Kovačević 1936. godine