Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Crkva sv. Đurđa
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
Bilješke
 
(1) O doseljenju pravoslavnih Vlaha odnosno Srba u Dalmaciju između 1523. i 1527. vidi ovdje. O pretvaranju katoličkih u pravoslavne crkve: "Većinu napuštenih od Hrvata latinskih crkava zauzeše sada [nakon doseljenja u Dalmaciju 1520-ih godina] pravoslavni Srbi i pretvoriše ih u crkve pravoslavne. Arcibiskup zadarski Karaman ljutito opaža, kako Srbi u Dalmaciji tečajem vremena samovlasno zauzeše crkve latinske, prisvojiše ih sebi i pretvoriše na svoj obred." Nikodim Milaš, "Pravoslavna Dalmacija", Sfairos, Beograd, 1989, str. 205.
(2) "Pravoslavna Dalmacija", str. 205.
(3) "Pravoslavna Dalmacija", str. 205.
(4) Stanko Bačić, "Osvrt na knjigu 'Pravoslavna Dalmacija' e. Nikodima Milaša", Matica hrvatska, Zadar, 1998, o crkvi u Radučiću na str. 249-250. Osporavajući Milaša kroz cijelu svoju knjigu, ovaj franjevački historičar piše veoma užareno i tendenciozno, tako da se na mjestima dobro bazirana kritika Milaša posve utopila u Bačićevoj nacionalističkoj i ideološkoj inspiraciji. Šteta, jer je krajnji rezultat, umjesto precizne knjige s maksimumom poznatih činjenica i opisom glavnih kontraverzija oko doseljenja Srba u Dalmaciju, nekakva historiografska polemika s Nikodimom Milašem, koji inače faktografski i interpretativno na mnogo mjesta griješi, ali Bačić takođe propušta fakte kroz filter pa nije baš dobar vodič za kritičko čitanje "Pravoslavne Dalmacije". Samo na primjeru Radučića: "Pošto nam nije bilo moguće obići crkvu u Radučiću, ne možemo o njoj kao o građevini iznijeti neke podatke. Samo možemo jednu stvar ustvrditi da to nije crkva iz vremena, u koje je stavlja Milaš." (str. 249) Dalje Bačić međutim ne kaže nijedan razlog zašto "to nije crkva iz vremena u koje je stavlja Milaš", ni iz kojeg bi vremena mogla da bude.
(5) Prema: Drago Roksandić, "Srbi u Hrvatskoj", Vjesnik, Zagreb, 1990, str. 44.
(6) Ovdje, jasno, govorimo o današnjoj crkvi. Groblje je svakako starije od XVI vijeka, pa nije isključena i sljedeća verzija: da je neka stara srednjovjekovna hrvatska crkva na tom mjestu bila srušena ili zapaljena, a na njenom mjestu dignuta današnja. To nije rijedak slučaj u Dalmaciji, pa ni na cijelom Balkanu, da se na temeljima starih crkava podižu nove.
 
 
 
 
 
     
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery  
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice