Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Porijeklo i značenje radučkih prezimena
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
Bilješke
 
(1) To se vidi i danas: stare Mirića kuće su navrh polja, Omčikusa kuće u dnu.
(2) Vuk Stefanović Karadžić, "Srpski rječnik (1852)", sv. I, Prosveta, 1986, str. 67.
(3) "Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika", sv. I, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1881, str. 383. (Dalje: "Rječnik JAZU".) "Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika", Matica hrvatska - Matica srpska, Zagreb - Novi Sad, 1967, knj. I, str. 198.
(4) "On pogubi pet turskih katila, pet katila Bjelobrkovića." "Rječnik JAZU", sv. I, str. 383.
(5) "Rječnik JAZU", sv. I, str. 556.
(6) Ovi potonji došli su, prema Savi Nakićenoviću, autoru knjige "Kninska krajina", iz Borojevića u Hercegovini u XVI vijeku, a slava im je sv. Aranđeo.
(7) Petar Skok, "Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika", JAZU, 1971, sv. 1, str. 98: "balaban (...) metaforički u Kosmetu 'nesrazmjerno visok krakat čovjek, živinče'".
(8) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", Aurora, Novi Sad, 2002, str. 125.
(9) Petar Skok, "Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika", sv. 1, str. 242.
(10) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 125.
(11) Živko Bjelanović, "Rječnik antroponima Bukovice", Onomatološki prilozi, X/1989, Beograd, str. 289. Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 125.
(12) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 125.
(13) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 300.
(14) Vladislav Skarić, "Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjevernoj Bosni", Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sv. XXX, Sarajevo, 1918, str. 245.
(15) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 355.
(16) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 386.
(17) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", "Nikola Pašić", Beograd, 2004, str. 120.
(18) "Rječnik JAZU", sv. V, str. 406.
(19) Vuk Stefanović Karadžić, "Srpski rječnik (1852)", sv. I, str. 448.
(20) "Rječnik JAZU", sv. V, str. 839. Također, na istoj stranici, navodi se tumačenje riječi "kutlačina" kao "šaljiv naziv za čeljade kutlastijeh usta odnosno gubica", gdje "kutlast" znači "nalik na kutlaču", pa je i ovo jedno od mogućih tumačenja značenja prezimena Kutlača.
(21) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 655.
(22) "Rječnik JAZU", sv. VI, str. 262.
(23) Velimir Mihajlović, "Srpski prezimenik", str. 678.
(24) "Rječnik JAZU", sv. VI, str. 738.
(25) "Rječnik JAZU", sv. VI, str. 891.
(26) Vladislav Skarić, "Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjevernoj Bosni", str. 253. Ima ih u selima Brezičani, Donji Agići i Gornji Jelovac, a u zapadnoj Bosni još u selima Knežica, Međuvođe, Trnopolje, Veliko Palančište, Zalužani, Trn, Kuljani, Gašnica, Bijeli Potok u općinama Prijedor, Banja Luka i Laktaši.
(27) "Rječnik JAZU", sv. VIII, str. 910.
(28) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", str. 120.
(29) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", str. 117.
(30) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", str. 120.
(31) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", str. 86.
(32) Vladislav Skarić, "Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjevernoj Bosni", str. 253.
(33) "Rječnik JAZU", sv. XII, str. 612.
(34) "Rječnik JAZU", sv. XII, str. 599.
(35) Vladislav Skarić, "Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjevernoj Bosni", str. 253.
(36) "Rječnik JAZU", sv. XII, str. 879. Ime je bilo umanjenica od Rade, Rado itd, kao što postoje i druga imena umanjenice: Milić, Ivić, Batrić...
(37) "Rječnik JAZU", sv. XII, str. 880-881.
(38) Savo Nakićenović, "Kninska krajina", str. 124.
(39) Doduše ima mjesta pretpostavci i da su došli od Bosanske Krupe. O tome vidi bilješku 43.
(40) "Rječnik JAZU", sv. XVI, str. 890.
(41) Boško Desnica, "Kako je naseljen kraj od Plavna do Žegara u severnoj Dalmaciji", Glasnik Geografskog društva, sv. 9, Beograd, 1923. Vidi ovdje.
(42) Takav nastavak postoji, recimo, u riječima prtljaga, mutljaga. Petar Skok, "Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika", sv. 1, str. 12.
(43) Kako oni u Bribiru i Đevrskama, tako i drugi po cijelome svijetu. Zato je moguće da je prezime zapravo nastalo od nadimka ili možda dodavanja slova "m" prezimenu Šipraga, koje postoji u Bosni, u Gornjim Gracima kod Mrkonjić Grada (pravoslavni), te u Turbetu kod Travnika i u mjestu Šiprage pored Kotor Varoši (muslimani), a kojem je srodno i prezime Šipragić u Potočanima kod Prnjavora. Kraj Sanskog Mosta, u selu Miljevcima, postoji zaselak Šiprage, a tako se zove i jedna mahala grada Maglaja. Takođe, postoji Šipragina dolina kraj sela Gudavaca blizu Bosanske Krupe. ("Rječnik JAZU", sv. XVII, str. 617.) Gudavac se inače nalazi uz sela Veliki i Mali Radić, a uzme li se u obzir radučka predaja kako je taj jedan jedini spomenuti predak današnjih nosilaca tog prezimena u Radučić zapravo došao kao mladić, neke vrste sluga, zajedno sa Radićima, nije isključeno i da su oba prezimena porijeklom od Bosanske Krupe, a ne od Bjelaja.
 
 
 
 
 
     
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice