Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
danas postoji živa predaja da je apostol Pavao prošao kroz Burnum i propovijedao na mjestu gdje se danas kraj manastira Krka nalazi mala kapelica (sl. 1). Ova legenda zasniva se, među ostalim, i na jednom mjestu u njegovoj poslanici Rimljanima u kojoj se kaže: "(...) od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovim" (Rim. 15, 19). (1) Kako kaže episkop Nikodim Milaš u knjizi "Pravoslavna Dalmacija": "To predanje kazuje, da je ap. Pavao idući sa istoka u Rim prošao putem, koji je vodio pokraj staroga znamenitoga rimskoga grada Burnuma (...), i da se tu zaustavio kod rijeke Titius (današnje Krke) i propovijedao Hristovu nauku. Predanje ovo označuje i mjesto, gdje se Pavao zaustavio, a to je kod današnjeg pravoslavnog sveto-arhanđelskog manastira na Krci.
Prvi je zapisao ovo predanje u XVII vijeku poznati dalmatinski istorik J. Lucije, koji piše, da je poznavao jedan stari epigraf na slovenskom jeziku urjezan na dasci, koji se čuvao u pomenutom manastiru i svjedočio o boravljenju ap. Pavla u Dalmaciji." (2) Milaš, pozivajući se na svjedočanstvo fratra Gašpara Vinjalića iz XVIII vijeka o nekoj staroj historiji u kojoj se navode stihovi "na slovenskom jeziku u spomen boravljenja u tome mjestu ap. Pavla", određuje kada je to moglo i biti: 65. godine. Znači, još dok je XI legija boravila u logoru. (3)
Legendu o sv. Pavlu spominje i talijanski putopisac Alberto Fortis u svojoj knjizi "Put po Dalmaciji" (4), izdanoj 1774. godine, a o još jednom spomenu posjeta apostola piše i historičar zadarske crkve C. F. Bianchi u knjizi "Zara cristiana": "U crkvi sveto-arhanđelskog manastira postojala je do kraja XVIII vijeka prastara slika, koja je prikazivala apostola naroda sv. Pavla gdje propovjeda jevanđelje Dalmatincima, i na toj su slici bili odnosni natpisi i vidjeli su se Dalmatinci u njihovoj narodnoj nošnji." (5) Episkop Milaš napominje da više (znači, krajem XIX vijeka) ne postoji u manastiru ni onaj natpis ni slika o kojoj govori Bianchi. Klikni za veću rezoluciju
Sl. 1 Kapela kraj manastira Krka gdje je, kaže predaja, držao propovijed sveti Pavao
Ova epizoda interesantna je ne samo zbog Burnuma, kroz koji je apostol Pavao, ako je ikad ovuda išao, morao proći, jer su sve dalmatinske glavne ceste išle kroz taj grad, nego i zbog toga što ona lijepo pokazuje kako je radučko područje bilo dio velikog svijeta (preko Bobodola i Prnadovca išao je magistralni put Carigrad - Rim), svakako više nego danas. Da bi nam to bilo do kraja očigledno, dovoljno je da zamislimo apostola Pavla kako se, prešavši Krku, od Bobodola penje usjeklinom iznad Drage, s pogledom na Liver, i kreće preko Pojevaca i krša prema Šupljaji!
Radučić web site


sv. Pavlu
Legenda o
 
 
     
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice