Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
o svoj prilici je na području Radučića postojala i treća gradina starih Liburna, koja nije ostala zabilježena ni u članku mladog arheologa Buttlera niti u iscrpnom popisu Šime Batovića. Oko 350 metara jugozapadno od zaseoka Burze, navrh kanjona još se dobro mogu vidjeti ostaci bedema u suhozidu, a nedaleko odatle se od litica odvaja istureni, usamljeni greben (sl. 1), pod kojim ima veoma mnogo ulomaka grube keramike (1). O ruševnim ostacima na tom mjestu postoji narodna predaja kako je u tursko doba tu stajala kula, a u vrijeme Rima
Sl. 1 - Lokacija gradine u Carigradu na topografskoj karti M 1:25.000
predstraža za Burnum, ali čini se da je i prije Rimljana tu bila neka utvrda, bar sudeći po krhotinama primitivne keramike identične onoj kakva se još može naći na okolnim gradinama (sl. 2), te po ostacima suhozidnih bedema u podnožju grebena (gdje se ovaj spaja s jednom liticom kanjona) i možda spomenutih zidina navrh strane. Gradina je, dakle, vjerovatno imala dva

dva pojasa odbrane: suhozidine na zaravni uz rub kanjona (sl. 3) te bedem u podnožju grebena (sl. 4), koji je branio jedini prilaz utvrdi preko sedla što spaja litice i taj usamljeni, okruglasti vršak. Strmina na drugim stranama grebena, koje se vertikalno obrušavaju prema dnu kanjona, činila je utvrdu iz tih smjerova potpuno nepristupačnom.

Sl. 2 - Ulomci keramike nađene na gradini u Carigradu. Lijevo dolje je ulomak špule, kakvi se često nađu u naseljima Liburna
Sl. 3, 4 -Ostaci bedema na zaravni uz kanjon (gore) i podno gradine na grebenu (desno)

Još jedan posredan momenat može biti dokaz da je carigradska gradina postojala već u doba Liburna, te bila dio sistema liburnskih utvrđenja na granici prema Delmatima, koji su bar neko vrijeme zauzimali prostor s druge strane Krke. Spomenuti greben, nedaleko od mjesta gdje Krka pod pravim uglom zaokreće prema jugu, Provalijama i Brljanskom jezeru, najdalja je nizvodna tačka u kanjonu odakle se još može vidjeti gradina nad Gredom (sl. 5), druga važna utvrda. Takođe, carigradska gradina se nalazi skoro neposredno iznad sedrene barijere Bilušića buka (sl. 6), a tu je u antičko i predrimsko doba mogao postojati manji prijelaz preko Krke, kao što je bio u nekim kasnijim vremenima (2).

Sl. 5 - Pogled s gradine u Carigradu na istok, prema gradini nad Gredom (označena strelicom)
Tlo na grebenu i sipinama pod grebenom puno je tragova izmrvljenog vapna, što svakako potiče iz kasnijih vremena, o čemu se može pročitati u poglavlju o srednjovjekovnom gradu Cudantonu. (3) No keramika je izgleda ipak iz liburnskih vremena. Za razliku od rimske veoma je gruba i krupnozrnata, a na površini komadići nerijetko imaju tragove paljevine, što može upućivati na to da je gradina, bar jednom, gorila, što ne bi bilo čudno s obzirom da se u brojnim sukobima u prošlosti, nakon osvajanja, protivnička utvrda nerijetko palila i rušila da se neprijatelj ne bi više njome mogao služiti.
I ova gradina je, kao i ona nad Gredom, u neposrednoj blizini rimskog puta iz Burnuma prema Niniji (Kninu) i Promoni, a o sigurnom arheološkom lokalitetu osim ostataka zidova i grnčarije govori i sam toponim - Carigrad.
Radučić web site
Gradina u Carigradu
Sl. 6 - Pogled s gradine u Carigradu na Bilušića buk, gdje je nekoć bio manji prelaz preko Krke
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice