Historija Radučića
________________________________
1. Prahistorija
Radučić web site
Gradina na Radučkoj glavici
 
1.1. Neolit u sjevernoj Dalmaciji
1.2. Liburni
1.3. Gradine
1.4. Gradina na Radučkoj glavici
1.5. Radučko-mokropoljska liburnska zajednica
1.6. Gradina nad Gredom
1.7. Nekropola u Čelinama
1.8. Gradina u Carigradu
   
2. Antika
2.1. Burnum
2.2. Predrimska utvrda 
2.3. Rimski legijski logor
2.4. Municipij
2.5. Šuplja crkva (Forum)
2.6. Akvedukt (Prespa)
2.7. Rimski put u Prnadovcu
2.8. Legenda o sv. Pavlu
2.9. Razorenje grada
   
3. Srednji vijek
3.1. Područje sela do XIV vijeka
3.2. Prvi spomen Radučića (1369)
3.3. Ko je bio Marko Raduč?
3.4. Grad Scoglio (Bobodol) 
3.5. Bobodolsko jezero
3.6. Grad Cudanton (Carigrad)
   
4. Dolazak Turaka
4.1. Prve provale
4.2. Zapis o Čavlinovu buku 
4.3. Kliški sandžak
4.4. Popisi stanovništva (defteri)
4.5. Nahija Kistanje
4.6. Krčki sandžak
4.7. Nahija Knin
4.8. Kandijski rat
4.9. Morejski rat
   
5. Doseljenje Srba
5.1. Kad su Srbi zapravo došli u Kninsku krajinu?
5.2. Iz Bosne u Dalmaciju
5.3. Porijeklo i značenje radučkih prezimena
5.4. Crkva svetog Đurđa 
   
6. Venecija
6.1. U znaku lava
6.2. Triplex confinium (nova granica Venecije, Austrije i Osmanskog carstva)
6.3. Alberto Fortis o Morlacima
   
7. Prva austrijska vlast
7.1. Gradnja ceste od Zrmanje do Radučića
7.2. Početak gradnje ceste Knin - Zadar
   
8. Napoleonovo doba
8.1. Pod Francuzima
8.2. "Napoleonova cesta"
8.2. Rat s Austrijom 1809. god.
   
9. Austrija
9.1. Prvi katastar (1828. godine)
9.2. Popisi stanovništva
9.3. Matične knjige
9.4. Katastar Franje Josipa
9.2. Pošta
9.3. Škola
   
10. Radučić u 20. vijeku
10.1. Prvi svjetski rat
10.2. Kraljevina Jugoslavija
10.3. Drugi svjetski rat
10.4. Partizanski pokret
10.5. Socijalistička Jugoslavija
10.6. Željeznička pruga
10.7. Struja, asfalt, telefon
10.8. Republika Srpska Krajina
10.9. Oluja
   
11. Literatura (vidi ovdje)
 
Historijski atlas
Antički i srednjevjekovni nazivi mjesta Bukovice, Kninske krajine, Ravnih kotara i južne Like
 
This site is powered by: Raducic web design
a visoravni kninskog dijela Bukovice, upravo na najužem dijelu zaravni između Zrmanje i Krke - koji je po svoj prilici bio najistočniji dio teritorije Liburna - izdvaja se samo jedan osamljeni brežuljak, kota 358,2 (1), poznat kao Radučka odnosno Babića glavica (velika slika i sl. 1). Brežuljak je vidljiv izdaleka, kao što i s njega puca pogled nadaleko: u nekim smjerovima i po 35-40 kilometara bez ikakve prepreke, iako sama uzvisina ima tek 60 metara relativne nadmorske visine. (2) Kao stvoreno za utvrdu gradinskog tipa. Nepostojanje prirodne zaštite u vidu strmih litica, Liburni su nadomjestili prstenastim sistemom bedema, koji se i danas lijepo mogu razabrati u travi i na padinama glavice u vidu dugih gromila suhog kamena.

Gradinu na Radučkoj glavici prvi i jedini je opisao mladi njemački arheolog Werner Buttler u članku "Gradine u sjevernoj Dalmaciji" (na njemačkom Burgwälle in Norddalmatien) (3), a uz tekst o gradini na glavici priložio je i topografsku skicu s ucrtanim bedemima (sl. 2, bedemi su označeni crveno). Buttler je 1931. s kninskim zaljubljenikom u starine i nestorom hrvatske arheologije fra Lujom Marunom obišao gradinska naselja na širem području Knina, te sastavio i danas

Sl. 1 Glavica na karti M 1:25.000 iz 1977.

zanimljiv i nenadmašen katalog delmatskih i liburnskih gradina u ovom dijelu Dalmacije.
"Udaljeno 2,5 kilometara od južnog izlaza iz doline Mokrog Polja uzdiže se neposredno na vapnenačkoj zaravni strmo brdašce Radučka glavica", počinje Buttler svoj opis. "Danas pošumljen brijeg je osobito na istoku i jugu obrubljen mnoštvom terasa, koje su stare, ali su u donjem dijelu mogle biti obnovljene i za kasnijeg obrađivanja tla. Ja sam stoga ucrtao samo gornje prstenove, koji su sigurno stari. Po krševitom okruglastom vrhu, koji ima najviše 30-40 metara u promjeru, prolazi najgornji zid u obliku jedne terasaste šljunkovite gomile niz zavojit brijeg i završava na jugu na jednoj stijeni. Sljedeća terasa počinje na sjeveru skoro na podnožju brijega, kamo, čini se, pristiže jedan stari put uspinjući se s visoravni, i zaokreće u velikom luku, najprije se penjući, potom se spuštajući, sjevernim, istočnim i južnim obronkom. Uza nj položen je treći i najdonji bedem, koji, čineći zamah u dalekom luku, na istoku zatvara prostrano podgrađe. Zapadna strana brijega je veoma strma, što objašnjava da gore ne postoji baš nijedna utvrda, dok se dolje pojavljuje nekoliko dvojbenih terasa. Zbog spomenutog biljnog raslinja može se naći veoma malo krhotina, koje su od grube prethistorijske umjetnosti. U rimsko vrijeme besumnje moralo je ovdje gore biti nekakvo uporište; od njega su vjerojatno ostaci zidova koji se miješaju s drugima, a koje je ustanovio fra Marun povremenim probnim iskapanjima. Posve ispod južnog obronka mnoštvo je nepravilnih hrpa kamenja, koje sve potječu od porušenih kuća. Na nekoliko njih može se još prepoznati četverokutna osnova u suhozidu. Po svoj prilici u podnožju brijega ležalo je prethistorijsko naselje." (4)

Na Radučkoj glavici nakon Buttlera i fra Luje Maruna nisu vršena nikakva istraživanja. Krajem 1980-ih kopan je niz jugoistočnu padinu kanal za vodovodne cijevi, a na južnoj kosi podno vrha izgrađen je rezervoar s postrojenjem te iskopan prostor za još jednu cisternu. Ti su radovi na nekoliko mjesta presjekli drevne bedeme, ali nije poznato da su pri kopanju kanala na svjetlo dana izašli i neki arheološki nalazi. Takođe je, tokom Klikni za veću rezoluciju
Sl. 2 Skica gradine na glavici
radova na vodovodu (5), probijen put koji se od puta za Babiće na glavicu uspinje s njene sjeverne strane, a kad dospije na visinu vodovodnog postrojenja, obilazi glavicu po njenoj istočnoj padini i dolazi do platoa pred rezervoarom. Ovaj obilazak ide upravo jednom od terasa koje spominje Buttler te u jednom kraćem dijelu prati liniju prahistorijskog bedema, koji danas izgleda kao duga i velika hrpa kamena kojom terasa završava i ruši se naniže. U zemljanom odsjeku u padini glavice, koji je nastao probijanjem puta, može se naći mnoštvo keramičkih ulomaka, a keramika je tipska gruba grnčarija bez ikakvih ukrasa, kakva je karakteristična za sve gradine ovog područja.
Radučka glavica ni u kasnijim vremenima nije izgubila stratešku važnost: na samom vrhu brdašca JNA je 1970-ih izgradila betonski rov i minijaturnu natkrivenu prostoriju, koji se i danas mogu vidjeti. Zbog svoje izdvojenosti na platou kninske Bukovice (sl. 3) ovaj je brežuljak savršeno mjesto za izviđanje a tu je karakteristiku zadržao do današnjih dana.
Sl. 3 Radučka glavica kao osamljeni brežuljak na platou istočne Bukovice. U pozadini se vidi Velebit
 
 
 
 
 
     
 
 
Dalje
 
Homepage
Photo gallery  
_____________________________
 
---- Zaseoci ----
 
Arhiva
starih fotografija
iz Radučića
_____________________________
Ako imaš bilo kakvih fotografija snimljenije u Radučiću, a htio bi da ih sačuvaš od zaborava i podijeliš s drugima, pošalji ih na
(Uputstvo za slanje: u mejlu uz fotografiju napiši kad i đe je snimljena i ko su ljudi na slici.)
Arhiva dosad prikupljenih starih fotografija može se vidjeti ođe.
 
Poštanski ured 59304 Radučić
Pošiljke ubačene do 17 sati biće poslane istoga dana Klikni za slanje maila
Ovdje možete ubaciti slike, ideje, primjedbe ili bilo šta drugo za što mislite da fali na ovim stranicama
 
Biblioteka
_____________________________
Jedinstvena studija o običajima i vjerovanjima ljudi u Bukovici sa iscrpnim rječnikom lokalnih izraza
 
Rječnik predratnog Knina koji je zahvaljujući nekolicini entuzijasta vremenom prerastao u alternativnu enciklopediju grada i okolice
 
Pripovjetka iz jedine knjige koja se događa u Radučiću, zbirke priča "Trbuom za kruvom" (1982)
 
Nikad objavljen rukopis knjige o sudjelovanju Radučićana u Narodnooslobodilačkom ratu
 
Stručni tekst o rimskom logoru i kasnijem antičkom gradu Burnumu zagrebačkog arheologa i profesora
 
Članak iz hrvatskog magazina Nacional o otkriću amfiteatra nedaleko od logora Burnum
 
 
Toponimija
Popis svih lokaliteta u Radučiću: ograda, branjevina, lokava itd.
 
Rječnik
Riječi, poslovice i pjesmice iz narodnog govora Radučića
 
Linkovi
_____________________________
(službene stranice)
Od 1996. u područje Nacionalnog parka uključen je i gornji tok rijeke pa tako i neki dijelovi Radučića
 
Internet site jedne od najvećih turističkih agencija u Beogradu. Vlasnik je porijeklom Radučićanin

 

Web site Benkovačana sa mnogo podataka o crkvama, slavama i prezimenima sjeverne Dalmacije

 

Projekt Eko-janje
Web site projekta uzgoja ekološke janjetine na području Bukovice